Jasmin Alibegović je jedan od novinara koji su podržali Misiju Moguće i ovaj interview je njegov doprinos promociji Akademije Misije Moguće i ideji međugeneracijske sinergije.

ALIBEGOVIĆ: Kada i kako je nastala sama ideja o Akademiji za prvi posao?

Imala sam sreću raditi sa mnogo mladih ljudi i shvatiti koliko brže, bolje i lakše radimo kad uspijemo postići sinergiju između našeg iskustva i njihovih novih ideja. Istovremeno sam shvatila da mlade ljude formalno obrazovanje ne pripremi za tranziciju, odnosno drugačiji način rada i razmišljanja koji se od njih očekuje na poslu. Dok se u toku školovanja od njih traži da nauče tačne odgovore, na poslu se traži da postavljaju pitanja i uče iz grešaka. Nedostaje im verifikacija u vidu položenih testova i ispita. Osim toga, na poslu se od njih traži da prihvate i generacijske, sociološke i kulturološke razlike. Dok su oni rođeni u digitalno vrijeme, na poslu rade sa mojom generacijom, koja je školovanje završila u vrijeme kad je bilo moguće živjeti offline i bez googla.

Budući da nemam svoje djece, imala sam neku vrstu objektivnosti, i više vremena da razmišljam o tome. U digitalno vrijeme, potrebni smo jedni drugima, jer smjena generacija se neće desiti. Prije će se desiti smjena inteligencija – jer su roboti i algoritmi već na putu da postanu dio svakodnevnice na mnogim intelektualnim poslovima.

Kad sam odlučila početi samostalno djelovanje,  nakon 25 godina profesionalnog puta koji je bio zanimljiv, uključujući i 20 godine UN službe, odlučila sam samostalno, u okviru vlastitih mogućnosti pokrenuti projekt sa idejom da govorimo o rješenjima umjesto da brinemo zbog problema.

Kontaktirala sam veliki broj sugovornika i pitala ih šta bi bile njihove poruke “mlađima sebi”, na osnovu riješenih problema i malih i velikih pobjeda koje su postigli. Njihove priče, uz teoriju koju sam izučavala o svemu što smo pomenuli u razgovorima, učinile su se kao dobar osnov da mladima ponudimo pomoć.

Vjerujem da se ljudskost ne može zamijeniti i da smo dužni mladoj generaciji pomoć da sebi nađe mjesto u poslovima budućnosti, jer svijet može biti puno bolji nego što je sad.  

ALIBEGOVIĆ: Šta je cilj i svrha Akademije, kome je namijenjena?

Akademija je program od 100 dana, zasnovan na praktičnim zadacima iz kojih se uči, materijala za čitanje i gledanje, interakcije sa iskusnim stručnjacima, i mnogo interakcije i zabave.

Iako sam poslovno  locirana u Zagrebu, činjenica da je program digitalan i dostupan online čini ga dostupnim iz cijelog svijeta. Posebno želim uključiti djevojke, mlade iz manjih sredina, i mlade koji su u obrazovanju imali prepreke i poteškoće. Sigurna sam da se posao može naći, kreirati ili prilagoditi po mjeri svakog od njih, i želim na primjerima i pričama, ne samo iz naše okoline, nego i čitavog svijeta, ponuditi ideje i savjete.

ALIBEGOVIĆ: Šta ovu Akademiju izdvaja od drugih programa neformalnog obrazovanja?

Svaki obrazovni program je drugačiji i svaki se izdvaja na osnovu onih koji ga kreiraju, koriste ili mu doprinose. Ovo je program neovisan o vremenu i lokaciji, sa mnogo raznovrsnih izvora znanja i iskustva. Lekcije su bazirane na životnim pričama, i svaki polaznik će sebi prilagoditi šta želi i šta mu/joj treba. Rezultat koji želimo postići za 100 dana je svojevrstan multimedijalni i višedimenzionalni CV, u kome će mladi pokazati svoje potencijale. Uloga mentora je da ponude inspiraciju, primjere i usmjerenje, a svako svoj CV kreira po svojoj mjeri i po svojim ambicijama.

ALIBEGOVIĆ: Možete li nam reći nešto više o samoj sadržini i temama koje će se prezentirati na Akademiji?

Prvi korak će biti objektivno sagledavanje kapaciteta, želja i ambicija polaznika, kao i uspostavljanje radnih navika. Teme koje ćemo obraditi uz pomoć velikog broja stručnjaka i mentora uključuju financijsku pismenost, poduzetništvo, medijsku pismenost i kritičko razmišljanje, inkluzivnost, emocionalnu pismenost i prezentacijske vještine. Svakako ćemo obraditi i teoriju donošenja odluka i komunikacijske vještine, te čuti inspirativne priče iz više zemalja. Svaka tema će ponuditi materijale za čitanje, slušanje, kao i interakciju kroz koju ćemo učiti iz vlastitih i tuđih grešaka. Budući da je sve online i digitalno, koristićemo alate i metode poput kvizova, video sastanaka i kreativnih sadržaja.

ALIBEGOVIĆ: Ko će biti predavači na Akademiji?

Akademija nema klasične predavače ni unaprijed postavljena predavanja, jer će sve biti prilagođeno dinamici i potrebama polaznika. Okvir i teme su smjernice, a svi sugovornici iz prethodne faze Misije Moguće, kao i mnogo drugih stručnjaka već su potvrdili spremnost da se uključe. Poziv za partnerstva je uvijek otvoren i mogućnosti su zapravo neograničene. Jedini limit je sposobnost i interes polaznika da prate ono što će biti ponuđeno.

ALIBEGOVIĆ: U kojem vremenskom periodu će se održavati Akademija i na koji način?

Prvi ciklus traje od 21.3. do 29.6, a drugi je zakazan za drugu polovinu ove godine. Sve će biti online, u zatvorenom virtualnom prostoru. Planiramo najmanje 10 interaktivnih sesija uživo za to vrijeme, a sva komunikacija će biti kontinuirana, mailom ili porukama. Ja ću biti online dostupna sve vrijeme za pitanja i komentare, gdje god da se fizički budem nalazila.

ALIBEGOVIĆ: Kako se zainteresirani mogu prijaviti za učešće u Akademiji?

Najsigurniji put je preko Eduza.hr platforme ili meni direktno, mailom ili putem društvenih mreža.

ALIBEGOVIĆ: Koji su to benefiti koje Akademija nudi?

Sigurno je to poštovanje za sve ono što mladi donose sa sobom, i za njihove jedinstvene kvalitete i kapacitete. Sa druge strane, to je pristup iskustvu, savjetima, i ljudskim kontaktima koji puno znače u poslu. Bez obzira imaju li namjeru da rade samostalno ili žele naći posao u velikom sistemu, ono što ćemo proći u Akademiji će im biti od koristi.

Možda je najvažniji benefit mogućnost učenja na greškama, što nije uvijek dostupno kod poslodavaca, niti je kroz školovanje naglašeno kao metoda učenja.

Svi mentori, potencijalni poslodavci ili poslovni kontakti koji su već povezani sa Misijom Moguće od neprocjenjive su vrijednosti. Prilika da svoje sposobnosti razviju u struktuiranom programu, da nauče kako da prezentiraju i sebe i svoje ideje, kao i mogućnost da iskoriste mrežu kontakata, imaju velik potencijal za mlade na početku profesionalnog puta.

ALIBEGOVIĆ: Šta Vas motiviše u radu sa omladinom?

Osjetim nepravdu zbog međusobnog nerazmijevanja. Ako mogu dati bar mali doprinos da nekome olakšam život na poslu, to će mi biti veliko zadovoljstvo. To je moja Misija Moguće.

ALIBEGOVIĆ: Koja bi bila Vaša poruka mladima?

Iz perspektive mog iskustva mogu sa sigurnošću reći da je vrijeme najvažniji resurs kojeg oni imaju na raspolaganju, ali i da je njihova pažnja, odnosno fokus možda najskuplja valuta s kojom treba pametno upravljati.

To zapravo i nije poruka samo mladima, nego svima nama koji živimo, svako na svoj način, vlastite Misije Moguće.