Pridruži se!

Međugeneracijska sinergija je najbolji način da spojimo iskustvo sa mladošću, kreativu mladosti sa znanjem iskusnih stručnjaka. Jedino takvom kombinacijom možemo dobiti više vremena, riješiti više problema i samim tim ostvariti i konkretnu korist za sebe, svoj posao i sve kojima naše znanje, iskustvo i rad služe.

​Ipak, mnogo je stručnjaka, menadžera i poduzetnika koji nemaju vremena raditi sa mladima kako bi pripravnici postali isplativi.

Sa druge strane, mnogo je mladih koji nakon obrazovanja ne uspijevaju iskoristiti svoj potencijal do maksimuma. Od njih se očekuje da znaju nešto što nisu imali gdje naučiti.

Upravo zato sam pokrenula eksperiment nazvan Misija Moguće. Želim pokazati da nam digitalni alati pružaju neograničene mogućnosti upravo za međugeneracijski prenos znanja, mudrosti i ideja. Počela sam sa prikupljanjem mozaika „poruka mlađima sebi“ a planiram nastaviti sa akademijom i mentorskim programom za mlade koji traže ili kreiraju svoj prvi posao. Za to tražim partnere i sponzore kroz ovu kampanju.

Za više informacija o tome KAKO podržati Misiju Moguće