Tanja Džido je savjetnica za osobni brending i LInkedin.

Kroz svoju inicijativu #Mission1000 pomaže osnaživanju žena na profesionalnom planu.

Kroz interview za Mini Masterclass u Akademiji Misije Moguće, Tanja je govorila o promjeni koju je i sama doživjela u karijeri kad je shvatila da za uspjeh “ne znači biti poznata, nego prepoznata”.

Tanjin savjet “mlađoj sebi” je da istakne sve ono što je čini jedinstvenom, i ono po čemu se razlikuje od drugih.