Misija Moguće: Crowdsourcing i kokreacija multimedijalne knjige “Što ZAPRAVO treba znati na prvom poslu

Šta je crowdsourcing i zašto crowdfunding?

Misija Moguće crowdfunding i crowdsourcing (neformalni prevod bi bio prikupljanje ideja, sredstava i podrške od većeg broja ljudi) je pokušaj da se skupe sredstva za kolaborativni projekt koji promiče međugeneracijsku sinergiju u digitalnoj transformaciji, koji koristi i mladima (prvenstveno ženama) na početku njihovih karijera i njihovim budućim poslodavcima.

Praktični aspekt projekta je prijenos znanja i iskustava kroz „poruke mlađima sebi“ usmjerene na razvoj vještina koje se ne uče u formalnom obrazovanju.

Plaćene prilike za mlade – za međugeneracijsku sinergiju u razvoju “mekih” vještina

Mladi ljudi, posebice žene, susreću se s brojnim izazovima pri prelazu iz formalnog obrazovanja na tržište rada.

Ograničene mogućnosti zapošljavanja izvan velikih urbanih središta i nedostatak odgovarajućeg radnog iskustva samo su neke od prepreka s kojima se mlade žene susreću nakon završetka formalnog obrazovanja. Situacija je još izazovnija za mlade žene s invaliditetom, mlade majke ili u zanimanjima koja se lako mogu zamijeniti umjetnom inteligencijom.

Kako bi odgovorila na te izazove, inicijativa Misija Moguće prikuplja praktični vodič utemeljen na međugeneracijskim sinergijama, kako bi podržala mlade žene koje ulaze na tržište rada.

Istraživanje koje su proveli Sveučilište Harvard, Zaklade Carnegie i Istraživački centar Stanford zaključilo je da 85% uspjeha u poslu dolazi od dobro razvijenih vještina i vještina s ljudima, a samo 15% uspjeha u poslu dolazi od tehničkih vještina i znanja. Druga studija Američkog društva za obuku i razvoj (Green i McGill, 2011.), kaže da su američki poslodavci potrošili 171,5 milijardi dolara na učenje i razvoj zaposlenika u 2010., od čega je samo  27,6% tih dolara bilo namijenjeno obuci “mekih” vještina.

Prema izvješću LinkedIna iz 2019., 91% stručnjaka za talente kaže da su meke vještine vrlo važne za budućnost zapošljavanja i ljudskih resursa. U istom je izvješću zaključeno da 89% kaže da lošim zaposlenicima obično nedostaju meke vještine, a 57% tvrtki ima problema s točnom procjenom mekih vještina.

Na 100 mladih u Hrvatskoj, njih 15 se više ne obrazuje, a još uvijek ne radi. Stopa zaposlenosti diplomanata i njihove prve plaće niže su od prosjeka u EU, iako bolje šanse čekaju diplomante STEM oblasti. Stopa zaposlenosti nedavno diplomiranih studenata visokog obrazovanja (77,2% 2020., ispod 83,7% u EU-u) smanjila se za 1,9 postotnih bodova u prošloj godini. Pilot istraživanje o iskustvima studija i zapošljavanja diplomanata u 7 zemalja EU-a i Norveškoj pokazuje da Hrvatska ima drugu najvišu stopu nezaposlenosti mladih (23,8%) (Europska komisija, 2020.).

Ove brojke ističu potrebu za djelovanjem i podrškom mladima u Hrvatskoj. Imajući u vidu rodne razlike, društvene norme i prepreke koje nerazmjerno utječu na mlade žene koje ulaze na tržište rada, ova inicijativa mladim ženama nudi prilike za razvoj mekih vještina koje su ključne za njihovu buduću ekonomsku neovisnost.

Ovaj program nije samo dizajniranje i tiskanje knjige – radi se o izgradnji karijere, ostvarivanju potencijala i stvaranju bolje budućnosti.

Kroz pripovijedanje priča i prilike za online mentorstvo, program zagovara međugeneracijsku sinergiju u digitalnoj transformaciji. Razvijanjem “mekih vještina” kao što su komunikacija, timski rad i prilagodljivost, mladi koji budu sudjelovali će steći samopouzdanje i kompetencije potrebne za uspjeh na tržištu rada.

Meke vještine (soft skills) presudne su za uspjeh na današnjem tržištu rada, a poslodavci diljem EU-a pridaju veliku vrijednost tim kompetencijama. Ulaganjem u ideju Misije Moguće, donatori će podržati razvoj nove generacije stručnjaka koji su opremljeni vještinama potrebnim za napredovanje na radnom mjestu. Program će biti inkluzivan i pristupačan, s fokusom na dosezanje mladih ljudi (prvenstveno žena) iz različitih socioekonomskih sredina, spolova, kapaciteta i lokacija izvan urbanih središta, prilagođavajući se osobama s invaliditetom.

Konačno, donatori će redovito biti obaviješteni o učinkovitom i djelotvornom korištenju svojih ulaganja. Pristup online platformi na kojoj će mladi prikazati svoja postignuća i prezentacije napretka omogućit će mjerenje učinka i osigurati da mentorski program ostane ažuran i relevantan. Periodična ažuriranja i bilteni informirat će donatore i partnere o dostupnim mladim kandidatima, njihovim jakim stranama i idealnim zadacima, olakšavajući tako prilagođavanje tržištu, međugeneracijsku sinergiju i društveni učinak.

Kako će praktično izgledati proces?

Prva faza sastojat će se od odabira glavnog tima za produkciju multimedijske knjige. Svi sudionici će kontaktirati svoje odabrane uzore (mentore) kako bi snimili zoom intervjue s njihovim porukama “mlađima sebi”. Osim toga, već dostupni sadržaji bit će prilagođeni i transkribirani za objavu. Dio sudionika razvijat će ilustracije, vizualne i promotivne materijale kako bi multimedijski sadržaji doprli do što šire publike.

Druga faza uključuje izradu tiskane knjige i virtualnu distribuciju multimedijalnih materijala.

Završna faza uključuje online promociju i fizičku distribuciju tiskane knjige.

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.