Senita Slipac je poduzetnica koja je ostvarila svoju Misiju Moguće: uspjela je pronaći investitora za svoju ideju. Kroz platformu OREA, na taj način je omogućila brojim kreatorima i poduzetnicima da svoje originalne proizvode približe svjetskom tržištu. Plattforma je prisutna i na svom Instagram profilu.

Senita Slipac je poduzetnica – suosnivačica OREA platforme koja okuplja kreativne i inovativne, male i srednje, poduzetnike/ice u Bosni i Hercegovini i regiji.

Na području Bosne i Hercegovine platforma je dostupna korisnicima već nekoliko godina.

Uvidjevši njen potencijal Senita je odlučila ponuditi je regiji. Njena “Misija: Moguće je” bila je traženje dodatnih investicijskih sredstava kako bi proširila svoju platformu.

“Kada smo pokrenuli platformu zamišljali smo odmah da će to biti regionalna, europska priča. Međutim, krećući iz Bosne i Hercegovine gdje su izazovi poprilično veliki – operativne i administrativne prepreke – shvatili smo da ćemo morati da tražimo potencijalne investitore kako bi proširili tu našu priču. Kada se krene u istraživanje suočite se s realnošću investiranja u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da u BiH investiranje skoro i ne postoji, prvi izazov s kojim sam se suočila je pitanje: ‘Hoću li i kako iz Bosne i Hercegovine uopće uspjeti?.”

Međutim, Senita nije dozvolila sumnji da je pokoleba. “Od samog početka sam vjerovala da mi ne možemo živjeti tuđe priče. Moraš nekako imati svoju priču i vjerovati u nju. Ako nije do sada urađeno, ne znači da ti ne možeš.”

Pored vjere, uspjeh zahtijeva i mnogo truda. “Moji naredni koraci su bili:  upisivanje na kursove, istraživanja po LinkedInu i drugim internet izvorima, uključivanja u grupne sesije i mentorske programe. Cilj mi je bio pronaći priliku za financiranje start-up-a iz Bosne i Hercegovine. Sudjelovala sam na 4-5 programa u isto vrijeme. Svaki od njih mi je nudio znanje i smjernice kako doći do investitora.

Bez obzira na statističke podatke koji mogu obeshrabriti, kao što su: “svega 4% start-up-a u svijetu uspije dobiti investitore, najmanje 6 mjeseci je potrebno za odobravanje investicijskih sredstava itd.”, Senita je ostala vjerna svojoj ideji i fokusirana na realizaciju svoga cilja.

“Na jednom od programa posjetili smo Albaniju. Pružila nam se prilika da se upoznamo s potencijalnim investitorima. Tamo sam upoznala investitora iz Hrvatske. S njim sam u Sloveniji dodatno prezentirala našu ideju. Uspjeli smo osigurati investiciju koja nam je omogućila širenje na hrvatsko tržište.”

Vodilja Seniti da premaši sve prepreke na putu ka uspjehu kao žena i majka iz sredine u kojoj pružanje podrške novim inicijativama nije na visokom nivou bile su riječi njenog oca: “Ima načina, samo ako ti dovoljno vjeruješ u sebe.”

“Tvoj put se mora otvoriti ako si ti voljan/a da radiš na tome. Kada sam samu sebe uvjerila da to što želim zaslužujem i mogu realizirati, otvorile su se i mnoge mogućnosti za realizaciju. Izazove sam pretvorila u prilike. Jednostavno sam prezentirala ostvarene rezultate u ne tako poticajnoj sredini s ograničenim resursima i manjim timom. Potom sam naglasila da s investitorskim sredstvima mogu ojačati i proširiti svoje resurse i ostvariti još bolje rezultate.”

Uložena vjera, energija, volja za učenjem i vrijeme rezultiralo je platformom dostupnom mnogim drugim ženama, majkama, kreatoricama iz Bosne i Hercegovine i regije da dođu do svojih tržišta.

Iz svog iskustva i znanja stečenog na ovom putu Senita mlađima poručuje: “Moraš imati neki cilj kojem u životu težiš. Dok smo mlađi propitujemo sebe, pokušavajući da shvatimo u čemu smo dobri. Dovoljne su manje prepreke za sumnju u ono sto želimo. Sve ima svoje razloge a naše je vjerujemo sebi i onom što nas sljeduje.”

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.