Sanela Muharemović je mlada žena, porijeklom Bosanka, sa karijerom u najvećoj globalnoj organizaciji.

Čak i pored zahtjevnog posla, uspijeva podijeliti svoje iskustvo sa mlađima koji žele čuti njena iskustva i savjete.

U ovom razgovoru pomenula je i uspjehe, i izazove, kao i poruku mlađoj sebi.

Pored vjere da je moguće, za hrabrost da zaplovimo vodama razvoja karijere na međunarodnom nivou potrebne su nam i informacije, odgovori na pitanje: “Što nas sve to na tom putu čeka?”. Sanela Muharemović je prepoznala ovu potrebu mladih ljudi i odlučila je na nju odgovoriti a na osnovu do sada stečenog iskustva i znanja kroz obrazovanje i rad na međunarodnoj sceni.


Sanela je mlada ekonomistica i politologikinja porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Njen karijerni put dokaz je da mladi iz manje razvijenih zemalja mogu postići rezultate na međunardnom tržištu rada i tako iskoristiti sve resurse koji im se nude.


Naime, Sanela živi i radi u Rimu. Dio je međunarodnue organizacije. Rado prenosi svoja iskustva drugim mladim ljudima. “Moja “misija moguće je” je izgradnja solidarnosti sa mlađim ljudima kako bi oni što bolje iskoristili mogućnosti oko sebe i lakše se nosili sa izazovima. Prenosim znanje na ljude koji su relativno novi u random okruženju. One koje možda nemaju 20-30 godina radnog iskustva ali su prošli kroz izazove koji su karakteristični za početak razvoja karijere.”, ističe Sanela.


Nastoji umanjiti informacijsku asimetriju jer mladi na početku nemaju niti informacije ni znanje kad se nađu na međunarodnom tržištu rada. “Vrlo mi je važno da mladi ljudi znaju svoja prava kao i resurse kojima mogu raspolagati u velikoj organizaciji, te da ih na najbolji način iskoriste.” detaljnije nam objašnjava Sanela.
Razvoj karijere na međunarodnom polju protkan je sa mnogo prilika koje vode ka uspjehu ali i sa mnogo izazova naročito kada su mlade žene u pitanju.


“U toku obrazovanja imala sam privilegiju da budem student na univerzitetima koji pružaju maksimalnu podršku ako se na poslu susretnu sa izazovima. Međutim, kada zakoračite u svijet međunarodnog poslovanja suočite se sa dosta izazova na koje vas univerzitetsko osoblje ipak ne može pripremiti: počev od ograničenja prilikom komunikacije sa nadređenima, preko preuzimanja rizika prilikom putovanja u nepoznate sredine (kao što su rizici od ugoržene sigurnosti ili oboljevanja od tropskih bolesti isl.), sve do potencijalnog narušavanja međuljudskih odnosa pod uticajem dinamike moći što bi bila karakteristika većine radnih okruženja. Najbolji savjet možete dobiti od ljudi koji su prošli situacije u kojima se vi trebate naći. Oni će vam istaći na koji način trebate reagovati kako bi prevenirali ili izašli iz neprijatnih situacija.”


Upravo na taj način danas djeluje i Sanela. Posao kojim se bavi daje smisao preprekama i izazovima sa kojima se možemo suočiti na putu do uspjeha. Svaki od izazova sa kojima smo se više ili manje uspješno suočili je zapravo lekcija čije poruke kasnije možemo prenijeti na druge i tako im ubrzati proces snalaženja, kako to radi Sanela. Osnovna poruka je svakako: moguće je.


Ključan element organizacijskog učenja, kojim se Sanela intezivno bavi, su alati efektivne komunikacije. Mnogo je prepreka koje mogu stati na put otvorenoj komunikaciji kako sa različitim kulturama, tako i sa različitim generacijama.


“Što se tiče različitosti u kulturama mislim da tržište rada u velikoj mjeri povezuje ljude i stavlja akcenat na jednakost i solidarnost. Zamislite samo koliko ljudi je bilo potrebno da bi ste vi danas kupili određeni proizvod. Počev od onih koji su ga proizveli, preko ljudi koji su ga prevezli, pa sve do onih koji su obezbijedili da proizvod dođe do krajnjeg korisnika. Mislim da ovaj put ujedinjuje ljude različitih kultura. Sa druge strane, generacijski jaz može predstavljati nešto veću prepreku otvorenoj komunikaciji unutar organizacije. Kako se penjemo na hijerarhiskoj ljestvici tako možemo zapasti u zamku zaborava a samim time smanjuje se i razumijevanje spram mlađih kolega koji su na ulaznim pozicijama unutar organizacije. Vjerujem da mnogo razumijevanja sa obje strane – kako hijerarhijskog vrha tako i kolega koji rade na operativnom nivou – može prevazići eventualne poteškoće i olakšati organizaciji suočavanje sa izazovima.”


Sjećajući se svojih početaka Sanela ohrabruje mlade ljude da traže pomoć onda kada im je potrebna, ističući da traženje pomoći nije znak nekompetentnosti. “Ukoliko ne tražite pomoć ne možemo postići odnos solidarnosti a ona je neophodna kako za uspjeh pojednica tako i za napredak organizacije”, još jednom naglašava Sanela.


Također, potiče mlade ljude da koriste društvene mreže (a naročito LinkedIn-a) kako bi zatražili i dobili podršku od iskusnijih kolega iz branši u kojima žele djelovati. “Javljanje u privatnim porukama, na grupama, komentiranje posta može rezultirati sa mnogo koristi za osobu koja tek ulazi na tržište rada. Najgore što se može desiti jeste da nam neko kome se obraćamo ne odgovori na poruku. U tom trenutku ne treba se obezhrabriti nego razumijeti da ljudi možda nemaju vremena.”

“Kad razgovaram s mladima, sjetim se kako je meni bilo kad nisam imala sve mogućnosti i informacije koje sada imam, i kad mi je bilo teško i zamisliti da od nekoga mogu tražiti pomoć. Ipak najbolje učimo iz iskustava onih koji su ranije bili u sličnim situacijama, i od kojih možemo dobiti vrijedne savjete” – kaže Sanela.

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.