Pravila o privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interesovanje za naš sadržaj. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za NKM online. Korištenje internet stranica NKM online je moguće bez naznačenja osobnih podataka, međutim, ukoliko ispitanik želi da korisiti posebne usluge putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada osobnih podataka neophodna i ukoliko nema zakonskog osnova za obradu, mi zahtijevamo pristanak ispitanika.

PRAVILA

Obrada osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona ispitanika su uvijek u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primjenjuje na NKM online. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naš obrt želi da obavijesti javnost o prirodi, obimu i svrsi za koju prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke. Štaviše, ovim obavještenjem ispitanici se informiraju o svojim pravima koja mogu ostvarivati.

Kao voditelj obrade, NKM online je implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatke te se apsolutna zaštita ne može jemčiti. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam prenijeti lične podatke putem alternativnih sredstava komunikacije kao što je na primjer telefon.

1. DEFINICIJE

Izjava o zaštiti podataka od strane NKM online temelji se na izrazima koju koristi europski zakonodavac u Općoj uredbi o zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti razumljiva za široku javnost, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želimo najprije objasniti izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, mi ćemo koristiti sljedeće izraze:

 • a) Osobni podaci
  Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 • b) Ispitanik
  Ispitanik jeste određena ili odrediva fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane voditelja obrade koji je odgovoran za obradu podataka.
 • c) Obrada podataka
  Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se provode na osobnom podatku ili osobnim podacima, bez obzira da li je riječ o automatizovanim sredstvima obrade ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, oraganiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, povraćaj podataka, savjetovanje, korištenje, otkrivanje podataka putem prijenosa, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje podataka.
 • d) Ograničenje obrade podataka
  Ograničenje obrade podataka je obelježavanje skladištenih osobnih podataka sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.
 • e) Profiliranje
  Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno zbog analize ili predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinaka na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne izbore, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretnju fizičke osobe.
 • f) Pseudonimizacija
  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.
 • g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgvoran za obradu podataka
  Voditelj obrade ili voditelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Europske unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriterij za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Europske unije ili države članice.
 • h) Izvršitelj obrade
  Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
 • i) Primatelj
  Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Europske unije nije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka a u skladu s svrhom obrade.
 • J) Treća strana
  Treće strana je fizička ili pravna osoba, tijela javne vlasti, agencija ili drugo tijelo ili osoba koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osoba koja uz izravno ovlaštenje voditelja obrade ili izvršitelja obrade su ovlaštena da obrađuju osobne podatke
 • k) Pristanak
  Pristanak ispitanika je svaki pristanak slobodno dat, dat za posebnu svrhu, zasnovan na informiranosti i predstavlja nedvosmislenu volju ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

2. NAZIV I ADRESA VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije i drugim odredbama koje su vezi sa zaštitom podataka je:
NKM online
Palinovečka 19L
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 0912257057
Email: info@nkmonline.hr
Website: nkmonline.hr

3. KOLAČIĆI (COOKIES)

Internetska stranica NKM online koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke skladištene u računalnom sustavu preko internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne internet preglednike ispitanika od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, NKM online je mogućnosti da pruži korisnicima ove internetske stranice usluge pogodnije za korrisnike a što ne bi bilo moguće bez korištenja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati imajući u vidu potrebe korinsika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati korisnike naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja jeste olakšavanje korisnicima da koriste našu internetsku stranicu. Korisnik naše internetske stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa internetskoj stranici jer su oni preuzeti od strane internetske stranice i kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić virtualnih kolica za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualna kolica za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik isključi postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti upotrebljive sve funkcije naše internetske stranice u potpunosti.

4. PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Internetska stranica NKM online prikuplja niz općih podataka i podataka kada ispitanici ili automatizirani sustav poziva internetskoj stranici. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u log datotekama servera. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti (1) o vrsti internetskog preglednika i korištenim verzijama, (2) o operativnom sustavu koji koristi pristupni sustav, (3) o internetskoj stranici s kojeg pristupni sustav pristupa do naše internetske stranice (tzv. upućivači), (4) o pod-internetskim stranicama (5) o datumu i vrijemenu pristupa internetskoj stranici, (6) o adresi internetskog protokola (IP adresa), (7) o pružatelju internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, NKM online ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše internetske stranice, (2) optimizirali sadržaj naših internetska stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih sustava i tehnologije internetske stranice, i (4) pružili tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga NKM online analizira anonimno i statistički prikuplja podatke s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.

5. PRIJAVA NA NAŠU INTERNETSKU STRANICU

Ispitanik ima mogućnost registracije na internetskoj stranici voditelja obrade s naznačenjem osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose voditelju obrade određuje odgovarajuća forma koja se koristi za prijavu. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jedan ili više izvršitelja obrade (npr. paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Prijavom na internetskoj stranici voditelja obrade, IP adresa (koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi ispitanik) datum i vrijeme prijave se pohranjuju. Razlog pohrane ovih podataka jeste u tome što a je to jedini način da se spriječi zloupotreba naših usluga i da omogućimo istragu počinjenih prekršaja, ukoliko to bude potrebno. Pohrana tih podataka je neophodna kako bi se osigurao voditelj obrade. Ovi podaci se ne prenose trećoj strani, osim ukoliko postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Prijava ispitanika, uz dobrovoljno naznačenje osobnih podataka, namijenjena je omogućiti voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge podataka koji se mogu ponuditi samo prijavljenim korisnicima zbog prirode ponude. Privaljene osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom prijave ili ih potpuno izbrisati iz databaze voditelja obrade.

Voditelj obrade podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom ispitaniku o tome koji su osobni podaci o njemu pohranjeni. Voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku ispitanika, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposleni kod rukovaoca su dostupni ispitaniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

6. PRETPLATA NA NAŠE E-MAIL OBAVIJESTI (NEWSLETTERS)

Na internetskoj stranici NKM online korisnicima se pruža mogućnost pretplate na e-mail obavijesti (newsletter) naše kompanije. Forma koja se koristi za prijavljivanje na bilten određuje koji su osobni podaci prenešeni, kao i kada je bilten naručen od voditelja obrade.

NKM online redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama kompanije. Naš bilten može primiti samo ispitanik ako (1) ispitanik ima valjanu adresu e-pošte i (2) ispitanik se prijavio za dostavu e-mail obavijesti. Potvrda e-poštom pošiljat će se na adresu prvi put prijavljenu od strane ispitanika za dostavu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog pristanka. Ova e-mail potvrda koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao ispitanik ovlašten za primanje biltena.

Pri prijavi za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ga ispitanik u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog ispitanika kasnije, te stoga služi kao sredstvo pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za bilten koristit će se samo za slanje naših e-mail obavijesti (newsletter). Osim toga, pretplatnici na bilten mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za pružanje usluge e-mail obavijesti ili prijave, jer to može biti slučaj pri izmjeni ponude za newsletter, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci prikupljenih putem e-mail usluge neće se prenijeti trećim stranama. Ispitanik u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naše obavijesti. Pristanak za pohranu osobnih podataka, koje je ispitanik dao za dostavu biltena, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom biltenu nalazi se odgovarajuća veza (link). Također se može otkazati pretplatu na bilten u bilo kojem trenutku izravno na internetskoj stranici voditelja obrade, ili obavještenjem voditelja obrade na drugačiji način.

7. E-MAIL OBAVIJESTI – PRAĆENJE

E-mail obavijesti iz NKM online sadrže takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje i analizu log datoteka. Time se omogućuje statistička analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih promotivnih kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, NKM online može vidjeti da li je i kada je ispitanik otvorio e-poštu i koji linkovi u poruci e-pošte pozvali su otvoreni od strane ispitanika.

Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu se pohranjuju i analiziraju od strane voditelja obrade kako bi optimizirali dostavu biltena kao i kako bismo prilagodili sadržaj budućih biltena još više interesima subjekata podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanici u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati zasebnu izjavu o suglasnosti koja je data u postupku dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati ove osobne podatke. NKM online automatski će smatrati da odustanak od prijema biltena predstavlja opoziv.

8. MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM INTERNETSKE STRANICE

Internetska stranica NKM online sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt sa našom kompanijom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira s voditeljom obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je unio ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno prenesu ispitanici voditelju obrade čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti preneseni trećim stranama.

9. FUNKCIJA KOMENTIRANJA NA BLOGU INTERNETSKE STRANICE

NKM online korisnicima nudi mogućnost ostavljanja individualnih komentara o pojedinačnim blog objavama, a koji blog se nalazi na internetskoj stranici voditelja obrade. Blog je internetski, javno dostupan portal putem kojeg jedna ili više osoba koje se zovu blogeri ili web-blogeri mogu objavljivati članke ili napisati svoja razmišljanja u tzv. blog postovima. Blog postovi se obično mogu komentiratii od trećih osoba.

Ako ispitanik ostavlja komentar na blog objavljen na ovoj internetskoj stranici, također se pohranjuju i objavljuju komentari ispitanika, kao i informacije o datumu komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koji je odabrao ispitanika. Osim toga, također se bilježi IP adresa koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP). Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, i za slučaj da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem komentara. Pohrana tih osobnih podataka je u interesu voditela obrade, tako da se u slučaju povrede može osloboditi odgovornosti. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako takav prijenos nije zakonom propisan ili služi za zaštitu voditelja obrade.

10. PRIJAVA NA KOMENTARE NA BLOGU INTERNETSKE STRANICE

Treće osobe se mogu prijaviti na komentare na blogu NKM online. Naročito, postoji mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blog-u.
Ako se ispitanik odluči za prijavu na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi provjerio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

11. RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje i skladišti osobne podatke ispitanika samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili u vrijemenu predviđenom od strane europskog zakonodavca ili zakonima ili propisima drugog zakonodavsta koje se primjenjuje na voditelja obrade.

Ako svrha skladištenja ne može ostvariti ili ako istekne rok skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

12. PRAVA ISPITANIKA

a) Pravo na potvrdu
Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno europskim zakonodavstvom da zahtjeva od voditelja obrade potvrdu da li se njegovi obrađuju osobni podaci ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da zahtjeva potvrdu, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

b) Pravo pristupa
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da dobije besplatno od voditelja obrade informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku kao i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi jemče ispitanicima pristup sljedećim informacijama:

 • o svrsi obrade;
 • o kategorijama osobnih podataka koje su obuhvaćene;
 • o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ukoliko je moguće, o predviđenom vrijemenu pohrane osobnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriteriju koji se koristi radi ustvrđivanja vrijemena pohrane;
 • o postojanju prava traženja ispravke ili brisanje osobnih podataka od strane voditelja obrade ili ograničenju obrade osobnih podataka koji se tiču ispitanika ili pravu na prigovor protiv takve obrade;
 • o postojanju prava na žalbu nadzornim tijelom;
 • kada osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.
 • Štaviše, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome da li su osobni podaci prenešeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koji se odnose na prijenos.
  Ako ispitanik želi iskoristiti pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

c) Pravo na ispravak
Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od europskog zakonodavca da dobije od voditelja obrade ispravku netočnih osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

d) Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da zahtjeva od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih osnova vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.
 • Ispitanik povuče pristanak na kojem se ta obrada temelji a u skladu sa točkom (a) člankom 6. stavkom 1. ili točkom (a) člankom 9. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
 • Ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji važniji legitimni razlog za obradu ili je ispitanik prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađivani.
 • Osobni podaci moraju biti obrisani radi poštivanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Europske unije ili pravom države članice a koja se primjenjuju na voditelja obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane NKM online, osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik kompanije NKM online će potvrditi da će se po zahtjevu za brisanjem odmah postupiti.
  Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke a dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zahtjevao od tih voditelja obrade da brišu sve linkove, kopije i replikacije tih osobnih podataka, pod uvjetom da obrada nije potrebna. Zaposlenici NKM online će u pojedinačnim slučajevima poduzeti potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenja obrade
Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen:

 • Točnost osobnih podataka osporena je od strane ispitanika u vremenskom periodu koji omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto toga ograničenja njihove upotrebe.
 • Voditelju obrade nisu više potrebni osobni podaci radi obrade, ali su potrebni ispitaniku radi postavljanja pravnog zahtjeva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.
 • Ispitanik je prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u tijeku provjere jesu li legitimni interesi voditelja obrade nadjačali interse ispitanika.
 • Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka skladištenih od strane NKM online, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik NKM online će poduzeti ograničenje obrade.

f) Pravo na prijenos podataka
Svaki ispitanika ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da primi svoje osobne podatke koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom obliku. Ispitanik ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz Opće uredbe o zaštiti podataka i to temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili točke (a) članka 9. stavka 2. ili na temeljem ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima i nije neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili radi obavljanja službene ovlasti povjerene voditelju obrade.
Šraviše, u ostvarivanju prava na prijenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, gdje je to tehnički izvedivo i kada se time nepovoljno ne utječe na prava i slobode drugih.
Da bi se ostvarilo pravo na preijnos podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika NKM online.

g) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.
NKM online u slučaju prigovora više neće obrađivati osobne podatke, osim ako možemo dokazati ubjedljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.
Ako NKM online obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kom trenutku na obradu osobnih podataka o njemu ili njoj za takav marketing. To se odnosi na profilisanje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori NKM online zbog obrade u svrhu izravnog marketinga, NKM online više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.
Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobnu situaciju, prigovoriti obradi svojih osobnih podataka od strane NKM online u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće u javnom interesu.
Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku NKM online. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i, i bez obzira na Direktivu Europske unije 2002/58 /EZ, koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne posljedice na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) nije odobrena od strane Europske unije ili zakona države članice koji se primjenjuje na voditelja obrade i koja također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj suglasnosti ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) temeljena na eksplicitnom pristanku ispitanika, NKM online će provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, a najmanje će garantirati pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.
Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika NKM online.

i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da povuče pristanak za obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika NKM online.

13. ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O UPOTREBI I KORIŠTENJU FACEBOOKA

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, online zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i i da se umrežavaju putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojim je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik.
Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook-u, Facebook detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskoj stranici – koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik komentarira, tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god je osoba prijavljena istovremeno na Facebooku tijekom poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti s naloga na Facebooku prije nego što uputi poziv našoj internetskoj stranici.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost ispitanika. Dodatno, dostupne su različite opcije postavki kako bi se onemogućio prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti ispitanik kako bi onemogućio prijenos podataka na Facebook.

14. ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O UPOTREBI I KORIŠTENJU USLUGE GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCIJOM ANONIMIZACIJE)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga web analize. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o internetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.
Tvrtka koja pruža Google Analytics kompnentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze ispitanika prilikom pristupa našim internetska stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju nam druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Google-u, između ostalog, služe za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup došao i učestalost posjeta naših internetska stranica od strane ispitanika. Svaki posjet našim internetskim stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti te osobne podatke prikupljene tehničkim postupak trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google Analytics da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatak internetskog preglednika na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internetskog preglednika govori Google Analytics-u putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke internetskog preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internetskog preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati u nadležnost, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka internetskog preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

15. ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O UPOTREBI I KORIŠTENJU INSTAGRAM-A

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti opisana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Tvrtka koja pruža Instagram uslugu je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente od Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako je istodobno korisnik prijavljen na Instagram, Instagram detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezuju se s odgovarajućim Instagram računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Instagram gumba koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Instagram podudara ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li korisnik kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagram-u nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti odjavom s računa Instagram prije nego što pozive našu internetsku stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Instagram mogu se pronaći na vezi https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O UPOTREBI I KORIŠTENJU LINKEDIN-A

Voditelj obrade je integrirao LinkedIn komponente na ovoj internetskoj stranici. LinkedIn je online društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. LinkedIn je trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.

Tvrtka koje pruža LinkedIn uslugu je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, United States. Za pitanje politike privatnosti izvan Sjedinjenih Američkih Država odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente od LinkedIn-a. Dodatne informacije o LinkedIn plug-inu mogu se naći na vezi https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako se osoba istodobno prijavljuje na LinkedIn, LinkedIn detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i cijelo vrijeme trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica naše internet stranice je posjetio ispitanik. Te informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranim na našoj internetskoj stranici, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn-u u trenutku poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka LinkedIn-u nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što pozove na našu internetsku stranicu.

LinkedIn na vezi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila privatnosti za LinkedIn dostupna su na vezi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-ova politika kolačića dostupna je na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA ZA UPOTREBU I KORIŠTENJE YOUTUBE-A

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji omogućuje video izdavačima da besplatno postavljaju videoisječke i druge korisnike, a koji također omogućuje besplatan pregled, ocjenjivanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, prikolicama i video zapisima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Tvrtka koja pruža YouTube uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na koju je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski potaknut da putem odgovarajuće YouTube komponente preuzme prikaz YouTube komponente. Daljnje informacije o YouTube-u mogu se dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu saznanja o tome koja je specifične podstranice naše internetske stranice posjetila osoba.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTube-u, YouTube prepoznaje svakim pozivom podstranice koja sadrži videozapis na YouTube-u, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te podatke prikupljaju YouTube i Google te se dodjeljuju odgovarajućim YouTube računima ispitanika.

YouTube i Google dobit će informacije putem komponente YouTube da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu ako je ispitanik u trenutku poziva na našu internetsku stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira da li osoba klikne na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos ovih podataka YouTube-u i Google-u nije poželjan za ispitanika, prijenos se može spriječiti ako se ispitanik odjavi s vlastitog YouTube računa prije upućivanja poziva našoj internetskoj stranici.

YouTube odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

18. NAČIN PLAĆANJA: ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O UPOTREBI PAYPAL-A KAO PLATNOG OBRAĐIVAČA

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente PayPala. PayPal je davatelj internetskih usluga plaćanja. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualne uplate putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega ne postoje klasični brojevi računa. PayPal omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite kupca.

Tvrtka koja pruža PayPal uslugu je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Ako ispitanik odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u mrežnoj trgovini tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke ispitanika na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupnji također zahtijeva takve osobne podatke, koji su u vezi s odgovarajućim nalogom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj obrade će osobne podatke prenijeti na PayPal, posebno ako za to postoji legitiman interes. Osobne podatke koje razmjenjuje PayPal i voditelj obrade za obradu podataka PayPal će proslijediti ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, osobne podatke prenijeti podružnicama i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Ispitanik ima mogućnost opozvati pristanak za rukovanje osobnim podacima u bilo kojem trenutku od PayPal-a. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka PayPal-a mogu se pronaći pod https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU

Članka 6. stavak 1. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora kojem je osoba na koju se podaci odnose strane, kao što je slučaj, na primjer, kada je obrada potrebna za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka b) GDPR. Isto se odnosi na one postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih radnji, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi koja zahtjeva obradu osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka c) GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 stavak 1. točka d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 stavak 1. točka f) GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je slijedila naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR). “

20. ZAKONSKI INTERESI KOJE SLIJEDI VODITELJ OBRADE ILI TREĆA STRANA

Ako se obrada osobnih podataka temelji na čl. 6 st. 1 točka f) GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

21. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE SE OSOBNI PODACI POHRANITI

Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski propisana razdoblja zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

22. PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI ZAHTJEV; UVJETI POTREBNI ZA SKLAPANJE UGOVORA; OBVEZA ISPITANIKA DAVANJE OSOBNIH PODATAKA; MOGUĆE POSLJEDICE NE PRUŽANJA TAKVIH PODATAKA

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor kojim nam ispitanik daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, ispitanik dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s ispitanikom ne može biti zaključen. Prije nego što osobne podatke dostavi ispitanik, podaci mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik ispitaniku pojašnjava je li pružanje osobnih podataka zakonom ili ugovorom potrebno ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice neprijavljivanja osobnih podataka podaci.

23. POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG ODLUČIVANJA

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Developed by the specialists for LegalTech at Willing & Able that also developed the system for gdpr training for employees. The legal texts contained in our privacy policy generator have been provided and published by Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero from the German Association for Data Protection and Christian Solmecke from WBS law.