Kad razgovaram s ljudima o vidljivosti, komuniciranju, javnosti i predstavljanju, bezbroj puta se u diskusiji pomene komentar „šta će ljudi misliti“, „ne želim da neko kaže…“, „ ne bih da neko pomisli…“

Priznajem, kad pripremam objave, i meni je u glavi najgori oblik kritičara, koji koluta očima, iza leđa daje cinične komentare ili „između redova“ čita najpogrešnije moguće tumačenje onoga što sam htjela reći.

Ovaj put odgovaram na pitanja dobronamjernih anonimnih kritičara.

Šta ako neko plati Akademiju i na kraju ne bude imao nikakve koristi od toga?

Vjerujem da će Akademiju platiti kandidati koji su spremni raditi sa mnom, i razvijati svoje sposobnosti kroz rad, slušanje i komunikaciju sa mentorima. Iz iskustva znam da je 100 dana dovoljno da se postignu značajni rezultati. Isto tako znam da se samom uplatom rezultati neće postići, tako da preporučujem da Akademiju ne uplaćuju kandidati koji misle da će uplatom dobiti rezultate, jer unaprijed znam da neće. Uplata je znak interesa i spremnosti za transformaciju. Rezultat se postiže radom.

Da li biste se upustili u partnerstvo sa polaznikom/polaznicom Akademije ako bi on/ona imali odlične ideje kako bi Akademija bila još uspješnija?

Vrlo rado ću sa polaznicima tražiti načine da postignemo što bolje rezultate. To je u mom interesu, a vjerujem da će od rezultate imati koristi i polaznici, njihovi budući poslodavci i društvo.

Da li vaša Akademija stvarno ulaže u mlade i želi im pomoći u daljem poslovnom životu?

Svrha Akademije je da pomogne mladima da posao dožive kao zadovoljstvo, način doprinosa boljem svijetu, i izvor prihoda. Svjesna sam da je promjena koju trebaju doživjeti na prelasku iz sistema obrazovanja zahtjevna, ali neizbježna. Do nedavno su učili da moraju znati tačne odgovore, a odjednom se od njih očekuje da postavljaju pitanja, griješe i nastave učiti. Život se mijenja, i ono što ćemo obraditi u Akademiji će im sigurno pomoći da promjene iskoriste na najbolji mogući način.

Kao mentorica, da li biste prepustili svom polazniku, kojem vjerujete, da umjesto vas održi važan sastanak u vezi sa Akademijom?

Naravno, upravo je cilj Akademije da polaznicima pruži prilike da testiraju svoje sposobnosti, dokažu potencijal i predstave se budućim poslodavcima na pravi način.

Kako biste reagirali kada bi vaš polaznik/polaznica poslije završetka Akademije otvorio svoju akademiju sa vašim idejama i tako vam preuzeo veći dio posla, a do tad ste mu/joj vjerovali?

Bila bih sretna i ponosna, jer ovakvih programa treba biti što više, i svako ko bi pravio svoju akademiju dao bi originalan doprinos. Potreba za takvom vrstom podrške mladima neće još dugo nestati. Često pričam situaciju koju je u svojoj knjizi opisala jedna od mentorica, Sanja Hajdukov. Govorila je o ženi koja je bila poznata u susjedstvu po odličnim kolačima koje je spremala za svoje goste, i za koje je diktirala recepte svaki put kad bi je upitali. Na kraju života je priznala da kolače nikad nije pravila sama, nego da ih je kupovala kod profesionalaca. Kad su je upitali kako je znala diktirati recepte, odgovorila je da je izmišljala iz glave, po sjećanju o očekivanim sastojcima i procesima. „Da je bilo ko od onih koji su pitali za recept probao napraviti kolače, uvjerio bi se da su recepti pogrešni.“ Ukratko, ne vjerujem u konkurenciju, i mislim da svi imaju svoje mjesto, i da je svaki doprinos za osposobljavanje mlade generacije potreban.

Da li vaša Akademija ima više koristi od polaznika, nego polaznici od Akademije?

Kompletna inicijativa nazvana Misija Moguće zasniva se na filozofiji da tražimo rješenja umjesto da brinemo o problemima. Vjerujem da se korist ravnomjerno raspoređuje, i nemam pravu mjeru za vaganje pravične raspodjele koristi. Sve dok ima interesa i podrške, čini se da ima smisla nastaviti.

Da li ste nekada bili negativno prozvani zbog Akademije, da ste pomislili odustati od svega?

Ne.

Što vam je važnije u vašem poslu: uspjeh poslovanja Akademije ili uspjeh polaznika u vašoj akademiji?

Ne vidim razliku između ta dva pojma, jer je uspjeh polaznika garancija poslovnog uspjeha Akademije.

Osim kritičara, pitanja su postavljali i polaznici, pa vjerujem da je korisno i na ta pitanja odgovoriti ovdje.

Što ćete ponuditi mladima u sklopu Akademije za prvi posao?

Najvaći dio odgovora na ovo pitanja ovisi upravo o mladima koji budu uključeni u program. Okvir postoji, i on sadrži teme bitne za snalaženje na prvom poslu, odnosno sve ono što bismo i ja i drugi mentori savjetovali “mlađima sebi”. Od razumijevanja radnih navika, donošenja odluka, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, pa do razumijevanja osnovnih pojmova digitalnog i održivog društva – medijske pismenosti, prihvatanja različitosti i brige o mentalnom i fizičkom zdravlju. Sve su to pojmovi koji se uče cijeli život, sve je to znanje dostupno svima, ali mladima nedostaje putokaz i podrška, kako da se snađu u tranziciji između obrazovanja i karijere.

Koje aktivnosti možemo očekivati u sklopu akademije?

Sve aktivnosti su online i digitalne, što znači da je komunikacija otvorena, i da su svi materijali dostupni sve vrijeme, tako da svako sebi može prilagoditi vrijeme u kome radi, čita ili gleda sadržaje, i kako postavlja pitanja. Meni se čini da je najvažnija dostupnost individualne podrške i feedbacka, kao i kreiranje sigurnog prostora u kome su greške shvaćene kao pomoć u učenju. Često je taj strah od greške, odnosno rizik da će mladi svojim greškama učiniti štetu poslodavcima, najveća prepreka na početku karijere mladih.

Što očekujete od mladih nakon završetka akademije?

Očekujem da pametnije biraju čemu će posvetiti pažnju i na osnovu čega će birati poslodavce, kao i da postanu idealni kandidati upravo za poslove koje odaberu. Nadam se da će se duže zadržavati kod poslodavaca, jer će prije prijava imati više iskustva i znanja, kao i da će shvatiti da im treba neko vrijeme da se uhodaju prije nego što odustanu, prije nego što bi poslodavcima postali isplativa investicija.

Postoji li mogućnost nastavka obrazovanja u sklopu akademije nakon završetka 3- mjesečnog obrazovanja?

To će ovisiti o interesu polaznika, partnera i potencijalnih donatora i sponzora. Ove godine Akademija je u ponudi u dva termina: od 21.3 do 29.6. i od 5.9. do 14.12.

Završena Akademija je preduvjet za ulazak u 6-mjesečni mentorski program, koji podrazumijeva mogućnost plaćenih konkretnih angažmana.

Postoji li mogućnost zaposlenja mladih u sklopu akademije?

Naravno. Akademija podrazumijeva mnogo posla, i pomoć u provedbi aktivnosti i promociji će biti dobro došla. Možda svaki angažman neće biti plaćen, ali će svaki rezultat biti dio prezentacije sposobnosti i potencijala kandidata, što će biti od koristi i njima i njohovim potencijalnim poslodavcima.

Što biste poručili mladima na samom kraju?

Prvo – da je svaki kraj novi početak! 😊 Mladima bih poručila – svakako se javite, bez obzira želite li se uključiti i možete li platiti Akademiiju. Jedan dio ulaznica je u ponudi besplatno, sve je dostupno bez obzira na lokaciju i prilagođeno polaznicima.

Ja bih sigurno “mlađoj sebi” sigurno savjetovala da se uključi i uživa u Akademiji! Vidimo se!