Interview o novom programu dostupnom na Eduza.hr platformi pod nazivom Akademija Misije Moguće: Osnovne vještine za prvi posao vodila je suosnivačica Eduze Visnja Zeljeznjak

🍒 ŽELJEZNJAK:   Za početak, možeš li nam reći koje su to vještine koje podučavaš na akademiji?

Svjesna sam da su ovo vještine koje se uče cijeli život, ali život bude puno lakši na poslu kad ove vještine savladamo. Tu se ubrajaju: komunikacijske vještine odnosno sposobnost i da čujemo i da postavimo pitanje. Tu su i vještine donošenja odluka emocionalne inteligencije, budući da nam je jako puno kontakata na poslu određeno i predrasudama i emocijama. Bitno da je da barem budemo svjesni da je to tako i da se uspjevamo snalaziti.

U akademiji ćemo proći i financijsku pismenost da mladi ljudi razumiju tko plaća njihove plaće i kako da osiguraju svoje prihode čak i kad mijenjaju poslove. Vjerujem da će tako biti u stanju i da razumiju poslodavce i njihovu ulogu sa potrebom da osiguraju prihode za njihova radna mjesta i njihov angažman.

Zatim nekoliko modula i vježbi ćemo proći u vezi sa inkluzijom, sa prihvaćanjem različitosti jer je to također jako bitno na poslu. Jako je bitno razumjeti mlade ljude koji su digitalna generacija, koji se na poslu susreću sa nama koji znamo kako izgleda život „ offline“. Vrlo često tu dolazi do nerazumijevanja sa obje strane. Vrlo često dolazi do razočarenja kada mladi ljudi sa dobrim, kvalitetnim diplomama dolaze na posao, a imaju manjkavosti kada se radi o ovome. Imaju ili previše ili premalo samopouzdanja.

Ja se nadam da će kroz ovaj program, gdje ćemo raditi praktično, (ne teorijski, ne samo prezentacije, nego kroz zadatke) mladi dobiti priliku da griješe i uče na vlastitim greškama. Feedback će dobiti jedni od drugih, od mene kao mentorice ili drugih mentora. Mentori će se uključivati bilo sa svojim porukama, ili komentarima ili kroz diskusije uživo. Stoga mislim da je to dobar period da mladi prođu, osjete, testiraju i između ostalog vide što im leži – što su njihove dobre strane, a što je to gdje mogu tražiti dodatne edukacije.

Predstaviti ćemo im i neke od edukatora sa Eduze koji će govoriti o tome što je to što im oni nude kao edukatori, što im može dati ideju ako žele da se usmjere ili da prošire svoje sposobnosti ili svoju konkurentnost na tržištu.

Iako konkurentnost postoji sa obje strane, poslodavci se natječu da dobiju kvalitetne mlade ljude, a isto tako mladi ljudi traže sigurnost, poštovanje i mogućnost napredovanja na poslu.

🍒 ŽELJEZNJAK: Koji su razlozi zašto bi ja npr. Kao poslodavac svoje zaposlenike poslala na tvoju akademiju i što ja kao poslodavac dobivam time?

Ja bih rekla jedno olakšanje zato što je ovakva edukacija objektivna i može ugraditi i predstavljanje tog poslodavca i te nekakve politike i kulture unutar organizacije. Oni se mogu predstaviti kao gostujući predavači, kroz gostujuće prezentacije. Akademija daje malo više širine u odnosu na ono što je puko izvršavanje zadataka.

Mislim da im ova vrsta edukacije daje malo više poštovanja prema poslodavcu ako im poslodavac osigura malo širi temelj koji će im dati samopouzdanje da ostanu na poslu, da se potrude da zadrže taj posao, da ga eventualno prošire i da sebi osiguraju duži ostanak prije nego što idu tražiti drugog poslodavca. Tako da vjerujem da ima koristi za obje strane.

🍒 ŽELJEZNJAK: Ti si to zamislila 20- ak minuta dnevno anganžmana i tako 100 dana?

Tako je, sve je online i digitalno, i može biti raspoređeno kako njima odgovara. Sve je snimljeno i sve je dostupno i feedback je osiguran, da imaju neku vrstu podrške, mentorstva i da se ne osjećaju izgubljeni ili prepušteni sami sebi.

🍒 ŽELJEZNJAK: Što nakon 100 dana?, što poslodavac može očekivati od svojih ljudi nakon tih 100 dana?

Razmišljala sam o mladim ljudima koji tek traže posao i planiramo da napravimo svojevrsni multimedijalni CV gdje će oni kroz priče i kroz audiovizualne materijale koje će pripemiti u toku ovih 100 dana. Moći će da se prezentiraju na bolji način, ne samo kroz izlistavanje stavki u CV-u koje su možda oskudne na samom početku. Predstavit će primjere i nešto što su naučili i prihvatili znanje, te način na koji su to stvarali.

Za nekog ko je tek par dana na poslu bi ova edukacija bila dodatna mogućnost potvrde sposobnosti ili preferencija. Tako bi se što bolje usmjerili i iskoristili potencijali  mladih ljudi. Tako bi im se eventualno dale nove prilike ili bolje prilike, da ne bi morali učiti na skupim greškama. Mogli bi učiti na ovom kako ja to zovem „poligonu za vježbu“.

🍒 ŽELJEZNJAK: Ja preporučujem poslodavcima da pošalju svoje nove zaposlenike za koje žele da dobiju malo širine, malo dubine i prostor za vježbanje i izradu pogreški, da ne rade te pogreške u firmi. Pozvat ću sve Vas koji gledate na Eduza.hr i pronađite Nelin program Akademija Misije Moguće: osnovne vještine za prvi posao.

🍒ŽELJEZNJAK: Što poručuješ za kraj?

Hvala tebi na doprinosu jer si i ti podijelila svoja razmišljanja o svojim prvim danima i naučenim lekcijama na poslu. Mislim da je ovo neka vrsta Našeg zajedničkog doprinosa međugeneracijskoj sinergiji.