Franka Jakoliš je mlada ali iskusna projektna menadžerica. Njena Misija Moguće je pomoći vršnjacima da se lakše snađu na prelasku iz svijeta obrazovanja u poslovno okruženje.

Budući da je i sama rano počela graditi iskustva, njena poruka “mlađoj sebi” u Mini Masterclassu za Akademiju Misije Moguće bila je – stalno učiti i koristiti svaku priliku za učenje, čitanje i usavršavanje.

Naravno, naši savjeti nisu dovoljni jer mladima treba dati i (plaćene) prilike na kojima će učiti zajedno s nama. To mi je motiv da pokrenem kampanju i prikupim i nove ideje, nova pitanja, više savjeta, kao i novac da to sve dobije dužnu dozu ozbiljnosti.

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.