Predavač na Sarajevo School of Science and Technology, ekonomista nove generacije, Faruk Hadžić svoje znanje shvatio je kao odgovornost da podijeli svoja razmišljanja i da učini javnim ono što on zna. Misjia Moguće koju je on prihvatio je volonterski pokušaj da poveća nivo ekonomske pismenosti u Bosni i Hercegovini, pisanjem ekonomskih analiza i objavama na internetu. Faruk je počeo dijeliti svoje znanje na mrežama koje su mu bile dostupne, a uskoro su mu se počeli javljati novinari i mediji sa upitima za komentare i izjave.

„Nekako je to sve spontano krenulo. Ne mogu reći da je bilo jasne namjere a moje strane, a svi znamo kako su danas dinamični i život i rad. Negdje 2014 godine, neki novinar je slučajno došao do mog broja da bi od mene kao ekonomiste tražio komentar. Uslijedili su redovni pozivi, komentari su bili ohrabrujući i postepeno sam bivao se zauzetiji na ovaj način.“

Otvaranje naloga na društvenim mrežama bilo je sljedeći logičan korak, kaže Faruk. Prvi korak bila je stranica na Facebook-u, i od prvih pratitelja iz užeg kruga prijatelja, broj pratitelja je rastao do sadašnjih oko 20 hiljada, a prisutan sam i na drugim kanalima. „Korak po korak, broj ljudi koji su pratili moje objave i komentare je rastao, i meni je drago da to što radim ima odjeka – ljudi čitaju moje analize, komentare i moja razmišljanja o ekonomskim pojavama u Bosni i Hercegovini.“

Brojne su promjene inicirane na ovaj način, a neke su i odnijele odlične rezultate Farukovog ličnog angažamana i doprinosa. “Bitan nedavni primjer je inicijativa pokrenuta u Kantonu Sarajevo – tax-free sistem za otvaranje preduzeća – na kome sam sarađivao sa zastupnicom Vildanom Bešlija. Iako se to nije ostvario u ovom kantonu, zahvaljujući Vildaninoj kolegici koja je ideju prenijela u Tuzlanski kanton, inicijativu je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. To znači da od 1.1. 2022 tamo možete registrovati preduzeće ili obrt, i dobiti povrat uplaćenih taksi.“

Farukova preporuka za one koji tek razmišljaju da svoje znanje ili stručnost pretvore u alat i prihode koristeći potencijal online prostora je da prvo treba biti stručnjak koji vlada znanjem. „Da biste ostvarili velik broj pratilaca na društvenim mrežama za ono što pišete i objavljujete, prvo biste trebali biti stručnjak u svojoj oblasti. Ne bi se trebali ustručavati da date komentar ili da se „obračunate“ s nekom temom, čak i kad bi bila kontroverzna.“

Svoje mišljenje treba ponuditi, ali ne nametati – tako da se otvori konstruktivna rasprava, kaže Faruk.

„Nekad će se pojaviti različita mišljenja, i to je OK, dok ne pređe u područje uvreda. Naravno da je očekivano i da se pojave anonimne provokacije, možda i ljubomora, ali to je na društvenim mrežama normalno. “

Faruk upozorava o da su društvene mreže „čudno područje“, gdje je moguće da neko u svojoj anonimnosti pokušava iskazati drugačije stavove. „Iako meni nije intencija da ostvarim direktnu zaradu, nego jednostavno želim pomoći da se podigne nivo ekonomske pismenosti. Ponekad budem iznenađen koliko građani ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, i čini mi se da je to djelimična odgovornost donositelja odluka.“ – navodi Faruk i dodaje da se u neznanju podaci mogu prikazati na različite načine, te da to može dovesti i do manipulacije. Ipak je sretan da primijeti da se u posljednjih nekoliko godina vidno poboljšava ekonomska svijest u javnosti u BiH, iako to još uvijek nije zadovoljavajuće jer uvijek može i bolje.

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.