Darko Mareš je fotograf za poslovne portrere koji za sebe kaže: “Fotografiram ljude. Nepopravljivi sam sanjar da svaka osoba ima pravo na fotografiju koja će je opisati savršeno kakva i je u stvarnosti. Pa makar se nikako ne voli fotografirati.”

Misija Moguće je virtualni prostor za međugeneracijsku sinergiju i popravljanje raspoloženja na vrlo ozbiljan način.

Umjesto o problemima, pričamo o rješenjima.

Ne pričamo o razočarenjima, nego o mogućnostima, jer se iz svakog problema može dobiti inspiracija za neko rješenje ili poduzimanje nečega.

Na taj način, umjesto naučene bespomoćnosti, promoviramo načine za savladavanje prepreka i ono što smo kroz to naučili.

Želite dati doprinos Misiji Moguće? Javite se.