Uspješno završena Akademija je preduvjet za šestomjesečni Mentorski program, u kome se mladi povezuju sa potencijalnim poslodavcima i rade na konkretnim plaćenim zadacima.